Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj. Nie pokazuj więcej tego komunikatuProgram
 

"... zabawa jest naturalną i podstawową aktywnością dziecka,

dzięki niej ono doświadcza, odkrywa, uczy się..."


W celu wspomagania i ukierunkowywania rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi nauczyciele realizują zadania programowe w ramach określonych obszarów edukacyjnych Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zgodnie z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r., nr.256, poz.2572 ze zmianami)realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego, określoną przez MEN.

 


Korzystamy z programu:Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska
"Nasze przedszkole". Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci.

oraz

Pedagogika M. Montessori

Pedagogika Montessori pomaga w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania.

„Ruch rozwijający” Weroniki Sherborne

Poprzez stosowanie metody Ruchu Rozwijającego wspomagamy emocjonalny rozwój dziecka, rozwijamy świadomość schematu ciała i integrujemy poszczególne jego części, rozwijamy orientację przestrzenną.

Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.

Okres przedszkolny jest tym momentem w życiu małego człowieka, kiedy umysł jest chłonny, zmysły nastawione na poznanie i odkrywanie a ciekawość świata przewyższa wiele innych potrzeb.

Edukacja zdrowotna. Program przeznaczony dla przedszkoli- Krystyna Dudkiewicz, Krystyna Kamińska.


Koncepcja programu zawiera cztery etapy kształtowania zdrowego stylu życia:

-zdrowie warunkiem właściwego funkcjonowania w społeczeństwie;
-bezpieczeństwo: czynniki sprzyjające i zagrażające zdrowiu i życiu;
-podstawy higieny zdrowego człowieka;
-aktywność ruchowa warunkiem zdrowia fizycznego i psychicznego.


Metody nauczania.

Dodatkowo w pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystujemy różne metody pedagogiczne zgodnie z założeniami programowymi:

-Metoda Bon Depart Marty Bogdanowicz (system ćwiczeń wspierających rozówj psychomotoryczny dziecka)
-Pedagogika zabawy Klanza (zabawy i gry integrujące grupę, wyzwalające aktywnosć)Metoda ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa von Labana
-Metoda ekspresji ruchowej Carla Orffa (metoda improwizacji ruchowej i samowyrażania się ruchem)
-Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona

Nasi nauczyciele stosują indywidualnie dobrane do dzieci elementy nowatorskich programów dydaktycznych oraz wiele znanych i sprawdzonych programów autorskich. Zajęcia z dziećmi prowadzą w sposób atrakcyjny, odpowiedni dla wieku i możliwości przedszkolaków.

« Powrót